Sök stipendium ur SKAP:s stipendiefond till Evert Taubes minne

Evert Taube-stipendiet tilldelas upphovsmän eller andra personer eller organisationer som verkar i Evert Taubes anda. Du söker stipendiet genom att skicka ett underskrivet brev till SKAP, i vilket du föredrar din verksamhet och på vilket sätt den är i Taube-anda. Sista ansökningsdag är 18 mars (ansökningen SKAP tillhanda). Stipendiesumman är 40 000 kronor.

Publicerad: 
27 februari, 2009
Publicerad i: 
Stipendier och priser