Välkommen till SKAP:s årsstämma 4 mars

Medlemmarna i SKAP kallas till föreningens årsstämma onsdagen den 4 mars 2009 kl. 17.30 i biograf Mauritz, Filmhuset, Borgvägen 1 i Stockholm. Kallelse har skickats till alla medlemmar.

Anmäl dig senast måndagen den 2 mars till SKAP:s kansli, info [at] skap [dot] se eller 08-783 88 39. Bilagor skickas till medlemmar som anmäler deltagande. Om du inte kan delta men ändå vill ta del av bilagorna, hör av dig till SKAP:s kansli. Ange om du vill ha bilagorna per post eller email.

Reseersättning om max 1000 kronor utgår till medlemmar bosatta utom storstockholm.

Publicerad: 
16 februari, 2009
Publicerad i: 
Medlemsservice