Alfons Karabuda omvald SKAP-ordförande. Två omval i styrelsen. Tre nya hedersmedlemmar

På SKAP:s årsstämma 4 mars omvaldes ordförande Alfons Karabuda för 3 år. Styrelseledamöterna Camilla Ringquist och Torgny Söderberg omvaldes båda på mandat om 1 år. Stämman utsåg också tre medlemmar till hedersmedlemmar: Hans Alfredson, Bengt Hallberg och Alf Hambe.

Årsstämman ägde rum på Filmhuset, Borgvägen 1 i Stockholm.

Publicerad: 
5 mars, 2009
Publicerad i: 
Medlemsservice