Gugge Hedrenius död

Gugge Hedrenius har avlidit i en ålder av 70 år.

1965 blev Gugge medlem i SKAP och var från 1966 till 2003, med några års uppehåll, styrelsemedlem i föreningen. Under 1960- och 70-talen var han medlem av Stims styrelse. Han representerade också SKAP i KLYS nämnd och olika arbetsgrupper. Gugge hedrades under åren med många priser och utmärkelser och fick SKAP-stipendiet 1973 och SKAP:s Hederspris 2005. 2003 utsågs han till föreningens Hedersmedlem.

En utförlig biografi över Gugge Hedrenius finns på Svensk Musiks webbplats www.mic.se.

Publicerad: 
28 april, 2009
Publicerad i: 
Medlemsservice