The Creators Conference

The Creators Conference den 10 mars i år är den första internationella konferensen i Sverige arrangerad av kreatörerna själva och deras intresseorganisationer.

Idén till arrangemanget kommer från SKAP, Föreningen Svenska Kompositörer Av Populärmusik, för att belysa kreatörens situation gällande upphovsrättsfrågor, framtid och teknik på ett lösningsorienterat sätt. Tillsammans med FST, Föreningen Svenska Tonsättare, och Svensk Musik, ett dotterbolag till musikskaparnas organisation STIM, blir denna idé verklighet den 10 mars 2010.

Det är hög tid att visa kreatörernas; upphovsmännens, konstnärernas, kompositörernas och låtskrivarnas vilja att sätta sig vid rodret och skapa förutsättningar för framtida skapande samt ta reda på vad den framtida konsumenten vill ha.

Alfons Karabuda, kreatör som bland annat komponerat filmmusiken till "Anna Holt - Polis" och "Olivia Twist" tillika en av paneldeltagarna uttrycker sig så här:
"Aldrig förr har man lyssnat på musik och sett på film så mycket som nu. Fantastiskt! Nu är det dags att hitta rätt väg för att ge kreatörer och andra i branschen rimlig ersättning, samtidigt som man erbjuder bästa möjliga förutsättningar för ett framtida skapande."

Vi kommer att presentera tre internationella paneler där hela musikindustrin finns representerad. Förläggare, managers, jurister, uppfinnare, konsumenter, lagstiftare och självklart kreatörer. Kom och lyssna på när tidigare managern till Pink Floyd och The Clash, Peter Jenner, säger sin mening om vem som egentligen ser efter att kreatören blir rättvist betald och behandlad. Eller hör om lärdomar från de som letar efter och testar framtida hållbara lösningar för att ta betalt för digitala verk, när Thomas Ekman, Marknads- och säljchef Tele2, medverkar i panelen "the Middlemen". Samtliga gäster finner ni presenterade på hemsidan creatorsconference.se

Seminariet som hålls på engelska, kommer att ledas av moderator Mark Fishlock. Mark Fishlock är kreatören som innan han började komponera musik bland annat agerade inspelningstekniker för flertalet artister samt åt filmregissören Derek Jarman. Han har sedan 1985 komponerat musik för TV, radio och reklam. Bland annat för Shakespeare's "Wars of the Roses". Mark sitter i styrelsen för British Music Rights och är också ordförande i BASCAs media utskott.

The Creators Conference, i Stockholm den 10 mars 2010.

Onsdag den 10 mars 2010. 9.00–17.00

Hotell Rival, Mariatorget 3, Stockholm Sverige.

 

Arrangörer:

Svensk Musik - Swedish Music Information Centre

SKAP - Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik

FST - Föreningen Svenska Tonsättare

Publicerad: 
26 januari, 2010