SKAP omvald ordförande i ECSA - europeiska kompositörers lobbyorganisation

SKAP och ordförande Alfons Karabuda omvaldes den 23 januari till ordförande i ECSA - the European Composer & Songwriter Alliance. ECSA representerar 44 organisationer i 29 länder.

Ordförandevalet genomfördes på ECSA:s styrelsemöte i Cannes under Midem, världens största musikmässa vilken arrangeras årligen. Alfons Karabuda/SKAP fick förnyat förtroende som exekutiv ordförande i organisationen. Mandattiden är 1 år.

Om ECSA

ECSA, the European Composer & Songwriter Alliance, är en Brysselbaserad lobbyorganisation och en enhetlig kompositörsröst på den europeiska musikpolitiska arenan. Alfons Karabuda/SKAP är organisationens exekutiva ordförande. ECSA består av tre pan-europeiska kompositörsorganisationer. De tre organisationerna är:

APCOE - the Alliance of Popular Music Composer Organisations in Europe. SKAP och Alfons Karabuda är ordförande.

FFACE - Federation of Film and Audio-visual Composers of Europe - vilka organiserar kompositörer på det audiovisuella området, t ex filmmusikkompositörer (SKAP och FST - Föreningen Svenska Tonsättare - organiserar tillsammans våra audiovisuella kompositörer i FFACE, då Sverige inte har en särskild organisation för dessa). Spanien är ordförande.

ECF - European Composers Forum - vilka utgörs av tonsättarna, dvs konstmusikerna. Österrike är ordförande.

ECSA har 29 medlemsländer: Albanien, Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Makedonien, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Ungern, Vitryssland och Österrike.

Publicerad: 
25 januari, 2010