Förvänta dig något extra från the Creators' Conference

The Creators’ Conference - den första internationella konferensen i Sverige arrangerad av kreatörerna själva och deras organisationer!

Ansikten från både musikindustrin och andra kreativa branscher dyker upp på the Creators’ Conference nästa vecka, det är våra nya paneldeltagare ett gott bevis på. Vi välkomnar Helen McLaughlin - Manager, Stefan Gullberg - Musikförläggare, Karin Inde - Kreatör och David Möllerstedt - Musikchef medverkar alla i panel nummer två: “And the middlemen” - About future key roles in our industry.

Gustaf Josefsson - Kreatör och entreprenör från Göteborg, också ny paneldeltagare, adderas till den spännande tredje panelen “So, do you want it?” - About future creators and consumers needs. Gustaf är känd för att hålla föreläsningar om hur man kan utnyttja öppenhet, transperens och deltagarkultur för att skapa kvalitativt innehåll, personliga relationer och trovärdiga varumärken?

David Möllerstedt säger om sin medverkan i konferensen: “Working in the middle of the new media industry at DICE where we regularly use music to enhance
the experience in a nonlinear dynamic environment I hope to provide one view of one the realities that exists today. Having worked with music creation as well I am familiar with both sides and curious on what visions exists for the future and how we together can shape the best situation for prosperous collaborations. I think it’s important to understand the power of audio and music in the narrative and also to know the conceptual and practical limits of what can and should be designed for an interactive medium.”

De andra paneldeltagarna har också varit generösa att dela med sig av sina tankar och förhoppningar på konferensen. Vad kan du förvänta dig? Läs mer här -->

Hela seminariet kommer att hållas på engelska och modereras av engelsmannen Mark Fishlock.

Kreatörernas; upphovsmännens, konstnärernas, kompositörernas och låtskrivarnas vilja att sätta sig vid rodret och skapa förutsättningar för framtida skapande samt ta reda på vad den framtida konsumenten vill ha har varit grunden för konferensen.

Konferensen delas upp i tre paneler som vardera kommer att diskutera - Hur vi ska göra för att uppmuntra en framtida dynamisk och kreativ kultur - Och samtidigt kunna tillhandahålla konsumenten musik/media/underhållning som en tillgänglig och pris- värd produkt.

Onsdag 10 mars 2010. 9.00–17.00 Hotell Rival, Mariatorget 3, Stockholm Sweden.

www.creatorsconference.se

Publicerad: 
4 mars, 2010