SKAP och ECSA i möte med EU-kommissionen

Den 16 juli mötte ECSA och SKAP EU-kommissionen för att diskutera upphovsrättssällskapens framtid i EU.

ECSA:s delegation bestod av ECSA:s och SKAP:s ordförande Alfons Karabuda, ECSA:s generalsekreterare Patrick Ager och SKAP:s administrative chef Mårten Karlsson. Läs mer på ECSA:s hemsida

Publicerad: 
19 juli, 2010