Gå med i Creators Network

Musiklyssnare såväl som upphovsmän vill ha ett rikt musikutbud på internet. Samtidigt förutsätter tillgång till ett brett och rikt kulturutbud en fungerande upphovsrätt, även i digital miljö. I början av 2010 gjorde Kulturskaparna en Sifo-undersökning som visar att åtta av tio svenskar tycker att kulturskapare ska få ersättning när text, musik och bild sprids och används via internet. Undersökningen pekar på att betalningsviljan är jämn och hög oavsett åldersgrupp, vilket visar att fokus i debatten bör ligga på hur upphovsrätten ska fungera på internet och inte om den ska gälla överhuvudtaget.

Creators Network är ett nätverk som lanserades i Warszawa 22 september på initiativ av bl a SKAP. Creators Network bjuder in upphovsmän, musiker, musikbransch och konsumenter för att diskutera dessa frågor som är aktuella idag och imorgon. I dessa samtal är det av stor vikt att upphovsmännens röst är stark. SKAP råder därför de medlemmar som har intresse av upphovsrättens framtid att gå med i Creators Network och själva påverka utvecklingen.

På creatorsnetwork.net kretsar diskussionen kring ett antal olika områden, bland annat affärsmodeller, rättighetsförvaltning och lagstiftning. Dessa områden präglas redan - ur internetperspektiv - av mer eller mindre välfungerande strukturer. Bör dessa förändras? I sådant fall, hur?

Creators Network är också ett nätverk för kontakt. Genom detta forum kan upphovsmän få kontakt med musikanvändare, från den individuella lyssnaren till representanten för mediebolaget. Medlemskap är gratis.

För att bli medlem, besök creatorsnetwork.net och fyll i formuläret.

Publicerad: 
5 oktober, 2010