Music Freedom Day

Den 3 mars är Music Freedom Day. På initiativ av Freemuse fungerar detta datum som en öppen inbjudan till andra att uppmärksamma den musikaliska yttrandefriheten, och dess oundvikliga motsats, censuren.

Runt om i världen har musiker, konsertarrangörer, radiostationer och annan media i olika grad anslutit sig med egna arrangemang. I Sverige ägnar Konstepidemin i Göteborg dagen åt Music Freedom Day.

I Kamerun infinner sig Lapiro de Mbanga - som SKAP:s ordförande Alfons Karabuda skrev om i vintras - i en rättssal. Fängslad p g a regimkritik står han ändå på åklagarsidan i ett annat ärende.

Det konstnärliga verkets okränkbarhet anges i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. Runt om i världen sker dock ständiga kränkningar - politiska såväl som kulturella - av upphovsmän och musiker. Att Freemuse, som arbetar mot detta året om, har kunnat samla andra aktörer under gemensamt flagg är i sig en mycket viktig gärning.

Freemuse arbetar globalt för musikers, textförfattares och kompositörers rätt till yttrandefrihet.

Music Freedom Day instiftades 2007.

Anders Lidén

Publicerad: 
3 mars, 2011