SKAP:S ÅRSSTÄMMA BESLUTADE OM ETT ÅRLIGT FRED ÅKERSTRÖM-STIPENDIUM

På SKAP:s årsstämma 16 mars beslutades om en motion som lämnats in av medlemmarna Torgny Björk, Håkan Hellström, Mats Jerrolf, Åsa Jinder, Owe Junsjö, Bernt Rosengren, Bengt Sändh och Sven-Bertil Taube. I motionen föreslog man att inrätta en minnesfond i Fred Åkerströms namn med syfte att dela ut ett åligt Fred Åkerström-stipendium.

Medlemmarna beslutade att instifta ett årligt Fred Åkerström-stipendium med tyngdpunkt på interpret-gärningen, dock utan att bilda en minnesfond. Man beslutade att stipendiet skall delas ut årligen i tre år och sedan vara föremål för utvärdering.

Publicerad: 
17 mars, 2011
Publicerad i: 
Stipendier och priser