SKAP:S ORDFÖRANDE I KONSTNÄRLIGA RÅDET

Regeringen har nu utsett ledamöterna i Konstnärliga rådet vid Statens musikverk. SKAP:s ordförande Alfons Karabuda är en av åtta ledamöter som under tre år framöver kommer att bistå myndigheten med kompetens och erfarenhet.

Intervju med Alfons Karabuda
Regeringens pressmeddelande

Publicerad: 
1 april, 2011