DIGITAL AGENDA LÅNGT IFRÅN SLAGFÄLTET

"Gratiskulturen håller inte i längden. Framförallt inte i en tid när just innehållet pekas ut av allt fler som motorn i tillväxten." Ordförande Alfons Karabuda kommenterar bl a IT-minister Anna-Karin Hatts debattartikel i Svenska Dagbladet.

Läs mer på Alfons Karabudas blogg Content is King.

Publicerad: 
29 maj, 2011