UPPHOVSRÄTTEN MÅSTE STÅ PÅ KULTURSKAPARNAS SIDA

"Upphovsmännen, vi kulturskapare, vill i allmänhet inget hellre än att spridas. Men vi vill inte att vårt arbete exploateras av andra aktörer. En stark upphovsrätt på vår sida hjälper oss att slippa det."

SKAP:s ordförande Alfons Karabuda replikerar Handelskammarens Fredrik Sand angående upphovsrätt och näringspolitik.

Läs hela inlägget på SvD Opinion

Publicerad: 
9 juni, 2011