Thore Skogmans riksstipendium till Henrik Dorsin

Med anledning av Thore Skogmans 80-årsdag instiftade SKAP och Thore Skogman-sällskapet tidigare i år ett Thore Skogmans riksstipendium. Stipendiet syftar till att främja upphovsmän som arbetar i Thore Skogmans anda. SKAP:s styrelse och Thore Skogman-sällskapet har gemensamt beslutat att utse Henrik Dorsin till första mottagare. Stipendiesumman är om 40 000 kronor.

Douglas Carr, Johan Ekelund, Henrik Dorsin, Thore Skogmans riksstipendium 2011
Foto: Roger Pistol

Henrik Dorsin hyllades på Skogman-dagen den 20 augusti i Hallstahammar. SKAP:s styrelseledamöter Douglas Carr och Johan Ekelund var på plats för att överräcka stipendiet.

 

Publicerad: 
24 augusti, 2011
Publicerad i: 
Stipendier och priser