Right! Freedom of Music & Speech

Upphovsrätten är grunden för kompositörens yrkesliv. Tack vare upphovsrätten kan en kompositör få ersättning när hans eller hennes musik framförs offentligt. Upphovsrätten är också en garant för att upphovsmannens text och musik inte förvanskas eller exploateras i oönskade sammanhang.

I debatten får vi ofta höra att upphovsrätten står i vägen för yttrandefriheten. På konferensen "Right! Freedom of Music & Speech" vill SKAP visa hur yttrandefrihet och upphovsrätt stödjer varandra; hur upphovsrätten garanterar kompositörens rätt till sina egna ord och toner.

Ingenstans är avsaknaden av upphovsmannens rätt till sina ord och toner mer tydlig än i samhällen där yttrandefriheten är begränsad. Den 21 november får vi träffa upphovsmän som suttit fängslade eller tvingats fly diktaturer för att ha skrivit och framfört sin musik. Vi får höra om fallen där makten kidnappat musiken och försökt göra den till sin. Och vi ska tala om musikens egen politiska makt, allt från Tahrir-torgets protestsånger till London-upploppens grime-rap.

För mer information och anmälan, gå till right11.se

Publicerad: 
5 oktober, 2011