Förändringar i momsreglerna. Hur påverkas kompositörerna?

Den nya lagstiftningen innebär att rätten att redovisa moms i den vanliga självdeklarationen försvinner. Detta innebär därför en ytterligare årlig deklaration som ska lämnas in redan i mitten februari årligen. Information om förändringen kommer att gå till SKAP:s medlemmar i december. Den nya momsredovisningen startar i februari 2013.

Publicerad: 
16 november, 2011
Publicerad i: 
Medlemsservice