Creators Conference 2012

Fredag 3 februari arrangerar ECSA Creators Conference i Bryssel. Evenemanget är en fortsättning på den konferens som SKAP genomförde i Stockholm våren 2010. Utgångspunkten är i korta drag nu liksom då: hur kan vi skapa en balans mellan musikanvändarens och musikskaparens behov? Vilka utmaningar och möjligheter följer med den tekniska utvecklingen? Creators Conference gästas bland andra av europeiska och amerikanska kompositörer, representanter för upphovsrättssällskap, journalister samt politiker och tjänstemän från EU-parlamentet och EU-kommissionen. Läs mer på creatorsconference.org.

SKAP deltar förutom i Creators Conference också dagen innan på NPU, där de nordiska kompositörsföreningarna möts. Under lördagen 4 februari håller ECSA (och dess pelarorganisationer) årsstämma. SKAP:s ordförande Alfons Karabuda är exekutiv ordförande i ECSA. Läs mer om SKAP och ECSA här.

Publicerad: 
11 januari, 2012