Stipendieutdelning i januarimörkret

SKAP-stipendiater
Oscar Danielsson (med son), Malin Andersson, Josef Kallerdahl, Maria Kvist, Tim Norell, Oskar Schönning och Göran Strandberg. Foto: Stina Gullander

Måndagen den 16 januari hyllade SKAP upphovsmännen med en stipendieutdelning i Stimhuset. Representanter från SKAP:s styrelse närvarade när sju av deras kollegor prisades.

Oscar Danielsson, Maria Kvist, Josef Kallerdahl och Oskar Schönning mottog varsitt SKAP-stipendium. Tim Norell och Göran Strandberg mottog båda stipendium ur Ejnar Westlings minnesfond, och Malin Andersson tilldelades SKAP:s jubileumspris. 

Under verksamhetsåret 2011 har ca 35 SKAP-stipendier delats ut. Dessa tilldelas kompositörer inom alla musikaliska genrer. Stipendierna, som uppgår till 40 000 kronor vardera, är inte sökbara. Stipendiemottagare beslutas av styrelsen.

Se samtliga 2011 års stipendie- och prismottagare på skap.se

Publicerad: 
17 januari, 2012
Publicerad i: 
Stipendier och priser