SKAPs ordförande kritiserar skatteregler för kulturstiftelser

”Dagens regler inte bara missgynnar donationer till kultur, de ser också effektivt till att människor som är beredda att ge avstår”, skriver SKAP:s ordförande Alfons Karabuda tillsammans med företrädare för andra svenska kulturorganisationer i en debattartikel i Dagens Industri.

I artikeln efterlyser man att det förslag som lades fram i och med utredningen Moderniserade skatteregler för ideell sektor (SOU 2009:65) realiseras. I nuläget missgynnar skattereglerna kulturstiftelser i jämförelse med stiftelser som donerar pengar till andra allmännyttiga ändamål.

Läs debattartikeln i sin helhet på Dagens Industri.

Publicerad: 
28 mars, 2012