Skriv under ECSAs protest mot tvångsavtal

SKAP och ECSA har länge arbetat mot tvångsavtal. I våras lämnades en stämningsansökan in till EU-kommissionens konkurrensdirektorat, med syfte att olagligförklara de tvingande avtal som tv- och produktionsbolag över hela Europa sluter med upphovsmän. För att bredda frågan har nu ECSA tillsammans med ett antal andra intresseorganisationer i Europa tagit initiativ till en petition mot fenomenet. Petitionen riktar sig till ledamöter i Europaparlamentet, EU-kommissionen samt EU-ländernas regeringar och parlament.

Klicka här för att skriva under petitionen

Publicerad: 
26 april, 2012