Sök SKAPs lägenheter i Paris och Almuñécar

SKAP Almunecar

Nu är det dags att ansöka om vistelse i någon av SKAP:s lägenheter i Paris och Almuñécar! Ansökningarna gäller för perioder från juli till november.

Klicka här för att söka Paris

Klicka här för att söka Almuñécar

Regler för tilldelning: Den medlem som har det tidigaste anslutningsåret äger företräde. Vid samma anslutningsår har den äldste medlemmen företräde. När man lånat en lägenhet en period och ansöker igen hamnar man efter förstagångsresenärer i kön av sökande.

Ansökningsperioden är öppen t o m 21 maj. Besked om tilldelning lämnas någon vecka efter.

Publicerad: 
26 april, 2012
Publicerad i: 
Medlemsservice