Med Europa som förebild – amerikansk låtskrivarorganisation besöker Stockholm

Den amerikanska låtskrivarorganisationen Songwriters Guild of America kommer till Sverige för att söka samarbete. Ordförande Rick Carnes, som skrivit musik för artister som Dean Martin, Garth Brooks och Alabama, ser Europa som en förebild när det gäller musikskapares villkor.

Den 28-29 maj håller SKAP – Svenska Kompositörer Av Populärmusik branschdagar med seminarier, konferenser och traditionell vårfest i Stockholm. I år tar man också emot låtskrivarorganisationen Songwriters Guild of America, SGA, som kommer till Sverige för att träffa europeiska kolleger och diskutera musikskapares villkor.

Kontakten mellan organisationerna etablerades när SGA:s Rick Carnes mötte SKAP:s Alfons Karabuda, som också är ordförande i europeiska kompositörsorganisationen ECSA, i samband med Creators Conference i Bryssel i februari.

– Vi har alltid haft likartade frågor, men med internet och globaliseringen är dessa inte längre bara likartade utan allt oftare samma. Vi ser därför att ett sätt att stärka arbetet för europeiska musikskapares villkor är att utöka samarbetet över Atlanten, säger Alfons Karabuda, ordförande i SKAP och ECSA.

I Stockholm kommer Rick Carnes och andra representanter från Songwriters Guild of America att delta i ”Hangover Seminars”, seminarier och möten som arrangeras den 29 maj, dagen efter SKAP:s traditionella vårfest och stipendieutdelning. Där diskuteras ett antal centrala frågor kring musikskapares villkor med betoning på samarbete mellan europeiska och amerikanska kompositörer och textförfattare.

– Målsättningen med de här mötena är att arbeta fram en gemensam plattform att verka utifrån. Inte minst vill vi samarbeta kring en gemensam satsning på World Copyright Summit i Washington 2013, avslutar Alfons Karabuda.

Vilka svenska kompositörer och textförfattare som får motta stipendium vid SKAP:s vårfest 2012 offentliggörs måndagen den 21 maj.

Publicerad: 
14 maj, 2012