Lyckat fristadsseminarium i Almedalen

 SKAP har lämnat Almedalen för i år. Seminarier, enskilda möten och en bra grund för fortsatt arbete – allt på bara två dagar. 

– Vi har hållit ett seminarium om fristäder för musikskapare tillsammans med Kulturrådet. Kulturskaparna – som ju SKAP ingår i – har haft ett seminarium om upphovsrätt och kulturpolitik. Dessutom har vi besökt och aktivt deltagit i ytterligare ett halvdussin arrangemang av vikt för SKAP:s verksamhet och medlemmar, berättar Alfons Karabuda, SKAP:s ordförande.

 
Alfons Karabuda, SKAP, och Marie Korpe, Freemuse.


Etappmål i fristadsarbetet
I år har målsättningen varit att delta i en mängd sammanhang och finnas där olika diskurser pågår. Planeringsarbetet har pågått under lång tid – och har gett önskat resultat.

– Det har varit lyckat. För en liten kostnad har vi synts i rätt sammanhang och dessutom nått ut i media om vårt fristadsarbete. Jag är mycket nöjd och ser det här som ett bra etappmål i just fristadsarbetet, säger Alfons Karabuda.

Vid seminariet ”Fristäder tar ton” diskuterades erfarenheter från fristadsarbetet för förföljda författare. Vilka möjligheter och vilka svårigheter kan man stöta på som fristadskommun? Och vad kan musikorganisationerna bidra med inte bara för att fristadskommuner för musikskapare ska bli verklighet, utan när de väl är på plats?

– Framförallt kan vi bidra med våra medlemmar. Fristadsarbetet är ett demokratiarbete, men också ett kulturellt och kreativt utbyte. De kommuner som ställer upp som fristäder kommer därför att finna flera och olika värden för kommunen och invånarna. Där kan SKAP och andra musikorganisationer bidra med nätverk och kulturell infrastruktur, säger Alfons Karabuda.

 Informella möten
Men Almedalen är också platsen för enskilda och informella möten. SKAP:s ordförande hade såväl i förväg inbokade möten som spontana på agendan.

– Det här ger goda förutsättningar för vårt arbete i höst och därefter, både vad gäller kreativitet och politiskt påverkansarbete. Almedalen är en tummelplats och de informella mötena och nätverkandet har lika stort, eller ibland större, värde än själva seminarierna, avslutar Alfons Karabuda.

 Mer om SKAP:s fristadsarbete och seminariet ”Fristäder tar ton” i nästa nummer av SKAP-Nytt som kommer efter sommaren!

 

Mitt i Musiken om SKAP och fristadsarbetet >>

Nyhetsbrevet Musikindustrin om SKAP och fristadsarbetet >>

Läs Alfons Karabudas blogg om SKAP i Almedalen >>

Här kan du lyssna på hela seminariet ”Fristäder tar ton” >>

Publicerad: 
6 juli, 2012