SKAP inleder Digital agenda för musiken med EU-kommissionens branschsamtal

Under 2013 tar EU:s digitala agenda fart. På programmet står bland annat ett nytt direktiv för upphovsrättssällskap och skapandet av en digital inre marknad i Europa. SKAP inleder idag Digital agenda för musiken med EU-kommissionens branschsamtal.

Idag lanserar SKAP Digital agenda för musiken. Syftet är att bidra till de digitala agendorna i EU och Sverige, till exempel genom de branschsamtal, Licenses for Europe, EU-kommissionen just idag startat i Bryssel.

– Med Digital agenda för musiken vill vi lyfta fram innehållets värde för den digitala ekonomin, vikten av fokus på den enskilde musikskaparens rättigheter och villkor, och behovet av dialog och samarbete mellan musik, teknik och politik, säger Alfons Karabuda.

SKAP har länge fört en dialog med EU-kommissionen kring digitaliseringen. De branschsamtal som nu tar sin start handlar bland annat om att göra musik, film och tv tillgängligt oberoende av geografiska gränser och om licensiering för småskalig användning.

– SKAP arbetar för en ökad tillgänglighet genom nya former av licensiering. Från svenskt håll ligger vi i framkant på det området. Flera projekt pågår inom Stim och vi är tillsammans drivande i GRD, Global Repertoire Database, som kommer att bli ett centralt verktyg i arbetet att skapa nya digitala marknader, säger Alfons Karabuda.

"Hög tid för digital agenda för musiken"

I en debattartikel i Computer Sweden beskriver Alfons Karabuda behoven bakom Digital agenda för musiken. Bland annat skriver han:

"Licensiering är bara halva tillgängliggörandet. Teknik och entreprenörskap är den andra halvan. EU-kommissionen hycklar inte med att där dialogen mellan parterna inte räcker till, kommer man istället att vidta lagstiftningsåtgärder. Risken är då att processen att digitalisera Europa och skapa en digital inre marknad, med gränslös tillgång till musik, film och annan kultur, tar onödigt lång tid."

Läs hela artikeln på Computer Sweden >>

Ordförande bloggar med reflektioner från EU-mötet Licenses for Europe

På Alfons Karabudas blogg, Content is King, kan du följa honom i hans uppdrag och hans arbete som kompositör. Här delar han med sig av sina reflektioner från EU-mötet Licenses for Europe i bloggposten "Nu startar EU-samtalen om musikens digitala framtid"


Foto: Elzbieta Kubok

Publicerad: 
4 februari, 2013