SKAP:s årsstämma 2013

SKAP:s årsstämma 2013 ägde rum på tisdagskvällen, 19 mars, på Musik- och teatermuseet i Stockholm.

SKAP:s styrelse består av: Alfons Karabuda (ordf.), Jan-Olof Andersson, Dan Bornemark, Douglas Carr, Elise Einarsdotter, Johan Ekelund, Karina Kampe, Torgny Söderberg, Ulla Wiklund. SKAP:s revisorer är Gunilla Wernelind (aukt. revisor) och Pierre Ström. Suppleant Kjell Samuelson.

 

Publicerad: 
20 mars, 2013
Publicerad i: 
Medlemsservice