Visan och mångfald i fokus när SKAP deltar i Folk- och världsmusikgalan 2013

Visan och mångfald står i fokus när SKAP arrangerar seminarier på Folk- och världsmusikgalan 18-20 april 2013. Dessutom delar vi ut ett stipendium.

SKAP:s engagemang i Folk- och världsmusikgalan fokuserar i år på visan och på mångfaldJan-Olof Andersson som är vissångare, kompositör och ledamot i SKAP:s styrelse leder på lördagen kl. 14.30-16.00 seminariet "Visor, det är väl ingen konst? Är den svenska visan allt eller inget?", ett samtal om visans konstnärliga och ekonomiska villkor i Sverige. Deltar gör också Agneta Stolpe, vissångerska och företrädare för nätverket Visnätet, och Lucas Stark, visartist och kompositör.

I samband med visseminariet delar SKAP ut ett stipendium om 40 000 kronor till en viskompositör och Lucas Stark med band sjunger sånger av gävlefödde diktaren och agitatorn Joe Hill.

Samma dag ges ett halvdagsprogram på temat Mångfald i Sverige och världen med start kl. 13.30 där bland andra Elise Einarsdotter, musiker, kompositör och ledamot i SKAP:s styrelse, Mika Romanus från Kulturrådet och Bodil Ceballos (MP) som representerar riksdagens kulturutskott deltar. Programmet innehåller en serie samtal om mångfald med följande hålltider:  

13.30 Hur är situationen för artister i Sverige med bakgrund utanför? Presentation av projektet Katapult för mångfald.  

14.30 Kan kultur vara ett motgift mot främlingsfientlighet och rasism? Kan kultur bidra till integration? Ska dessa frågor aktivt tacklas i kulturpolitiken? Görs det idag?  

15.30 Behöver fristadsengagemanget i Sverige utvidgas till att utöver författare och journalister inkludera bildkonst och musik? Vad krävs för att vi i Sverige ska ta emot förföljda musiker och bildkonstnärer? I Norge har utvidgningen till musikområdet precis genomförts.  

16.30 Restaurangen: Hur värnar kulturpolitiken mångfald i Sverige och världen? Korta inlägg från bl a Kulturrådet, riksdagsledamöter, Katapult för mångfald och lokal- och regionalpolitiker.  Deltagare i samtalen deltagare i Katapult för mångfald Suat Alican, Mohammed Hawas, Aida Nadeem, Ali Sabah, Rojda Sahin och Turgay Özdemir tillsammans med projektledarna Ina Flid, Thuva Härdelin, Eva Milich och Suat Ustun, Carina Blank (s), kommunalråd Gävle, Elise Einarsdotter, musiker, kompositör och styrelseledamot SKAP, Mika Romanus från Kulturrådet, Peter Rundkvist, kulturkoordinator Utveckling Nordost, Göteborg, Bodil Ceballos, riksdagsledamot (mp), företrädare för kulturutskottet, Peter Jutterström (m), riksdagsledamot och ledamot i kulturutskottet, Arne Ruth, publicist o f d chefredakör/kulturchef, Patrik Steorn, Konstkritikersamfundet, regionpolitiker, SKAP m fl. Gäster från Norge presenterar det norska fristadsbeslutet. 

Publicerad: 
5 april, 2013