Bengt Hallberg död

Bengt Hallberg blev medlem i SKAP 1957, samma år som han tilldelades SKAP-stipendium. 1988 mottog han stipendium ur Fred Winters minnesfond, och utsågs 2009 till hedersmedlem i föreningen. Bengt Hallberg blev 80 år. SKAP skänker de varmaste tankar till hans familj och vänner.

En biografi över Bengt Hallberg finns på Svensk Musiks webbplats mic.se

Publicerad: 
3 juli, 2013
Publicerad i: 
Medlemsservice