John Ulf Anderson död

John Ulf Anderson blev medlem i SKAP 1970. 1991 tilldelades han stipendium ur SKAP:s stipendiefond till Evert Taubes minne och 2006 stipendium ur Ejnar Westlings minnesfond. John Ulf Anderson blev 79 år. SKAP skänker de varmaste tankar till hans familj och vänner.

En biografi över John Ulf Anderson finns på Svensk Musiks webbplats mic.se

Publicerad: 
24 september, 2013
Publicerad i: 
Medlemsservice