Mats Olsson avliden

Mats Olsson, mångårig SKAP-medlem med lång karriär som bland annat kompositör, musiker och skivbolagsman, har lämnat oss. Mats Olsson tilldelades SKAP-stipendium 1959, året efter han valdes in i föreningen, och stipendium ur Fred Winters minnesfond 1987. Mats Olsson blev 83 år. SKAP skänker de varmaste tankar till hans familj och vänner.

En biografi över Mats Olsson finns på Svensk Musiks webbplats.

Publicerad: 
14 oktober, 2013
Publicerad i: 
Medlemsservice