Robyn till Digital Agenda for Music '13

Artisten och musikskaparen Robyn medverkar i Digital Agenda for Music '13, där hon delar med sig av sina tankar och erfarenheter utifrån ett musikskaparperspektiv.

Robyn utsågs 2010 till årets svensk av tidskriften Fokus, som lade vikt vid hennes entreprenörskap och hur hon genom det som musikskapare behåller makten över den egna kreativa processen.

Några av de frågor som kommer att diskuteras på Digital Agenda for Music ’13:

Hur ska EU lyckas skapa hållbara digitala regelverk som ger bästa möjliga förutsättningar för musikskapare, deras publik och en hel industri i förändring? Vem sätter agendan i en globaliserad digital värld – Europa eller något av BRICS-länderna Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika? Och på vilket sätt kan mångfald och jämställdhet vara nyckeln till framgång i en digital miljö?

Vi kommer också att undersöka hur musik och teknik ständigt samverkar – hur skapar tekniken till exempel nya konstnärliga dimensioner och arbetsmetoder?

På Södra Teaterns scen möter du den 28 november förutom Robyn bland andra futuristen Gerd Leonhard, EU-kommissionens Ryan Heath, sakkunnig EU:s digitala agenda, och Rättviseförmedlingens grundare Lina Thomsgård.

Läs allt om Digital Agenda for Music '13 och hur du anmäler dig på dafm.se. Officiell hashtag: #dafm13.

Facebook >>
Twitter >> 

Digital Agenda for Music '13 är ett arrangemang av SKAP och FST.