SKAP till nordiskt expertmöte om yttrandefrihet

Kulturrådet arrangerar 11-12 november ett nordiskt expertmöte om konstnärlig yttrandefrihet och fristadsprogram för hotade konstnärer i Malmö. SKAP:s ordförande Alfons Karabuda medverkar och kommer att presentera den rapport FN:s råd för mänskliga rättigheter nyligen lade fram om konstnärliga rättigheter.

– Det känns mycket bra att FN:s råd för mänskliga rättigheter sätter fokus på konstnärliga rättigheter och hur dessa är grundläggande i en demokrati. Yttrandefrihet och upphovsrätt är centrala för alla kulturskapare, oavsett var i världen man verkar, säger Alfons Karabuda, som själv var expertråd vid rapportarbetet.

Expertmötet i Malmö kommer att samla

  • Representanter för internationella fristadsprogram för hotade konstnärer 
  • Städer och regioner som vill  etablera fristadsprogram för författare, musiker, filmskapare och andra konstnärer som lever under hot 
  • Organisationer som stödjer konstnärers arbete med mänskliga rättigheter

SKAP och Kulturrådet initierade 2011 ett arbete för nordiska fristäder för utsatta musikskapare vid SKAP:s musik- och yttrandefrihetskonferens Right! Freedom of Music & Speech. Det samarbetet har lockat med sig andra konstnärsorganisationer. I Norge lanserades Nordens första fristad för musikskapare i Harstad. Nu hoppas Alfons Karabuda att hans vision om en svensk fristad för musikskapare snart blir verklighet.

– Att erbjuda politiskt förföljda musikskapare en fristad är att erbjuda den demokratiska processen en fristad. Med fristadskommuner skyddar Sverige inte bara utsatta individer utan också demokratin.

Expertmötet är ett arrangemang inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet och sker i samarbete med ICORN, PEN, Freemuse, Safemuse, Freedimensional, Scholars at Risk, Reporters without Borders och Malmö Stad.

Publicerad: 
5 november, 2013