Sök Ted Gärdestadstipendiet

Nu är det dags att söka 2014 års Ted Gärdestadstipendium. Unga kompositörer och artister kan ansöka fram till och med 28 februari 2014.

Ted Gärdestads Minnesfond delar varje år ut ett pris i form av ett stipendium om 40 000 kr. Syftet är att stödja och uppmuntra unga kompositörer och artister. Ted Gärdestads minnesfond är grundad av Kenneth Gärdestad och Janne Schaffer och stipendiet administreras av SKAP. Ted Gärdestad var medlem i SKAP och mottog själv SKAP-stipendium 1975.

Riktlinjer för ansökan

  • Sökanden ska vara högst 25 år (ange personnummer i ansökan)
  • Sökanden ska skriva text och/eller musik
  • Text ska vara på̊ svenska
  • Ett personligt brev om max 2 st A4-sidor, där det framgår på vilket sätt sökanden verkar i Ted Gärdestads anda och vad pengarna kommer att användas till, ska bifogas ansökan
  • Till ansökan ska bifogas 3 ljudande exempel av god teknisk kvalitet på CD-skiva, USB-minne eller länk till stream (ex Spotify, Soundcloud, etc)

Ansökan skickas till SKAP, Box 17092, 104 62 Stockholm eller ted [at] skap.se. Märk kuvertet eller ämnesraden “Gärdestadstipendiet”. Ansökningsperioden pågår till och med 28 februari 2014.

Publicerad: 
14 januari, 2014
Publicerad i: 
Stipendier och priser