Kulturpolitik, yttrandefrihet och integritet i Almedalen

SKAP befinner sig i Almedalen och bevakar och deltar i en rad aktiviteter som berör musikskapares möjligheter till yrkesmässig verksamhet – idag och i framtiden. Här kan du läsa om ett urval händelser de första två dagarna.

– SKAP:s närvaro i Almedalen handlar bland annat om musikskapares roll i den digitala värdekedjan, om morgondagens kulturpolitik och om yttrandefrihet och personlig integritet. Vi försöker hinna med så mycket som möjligt och påverka där det händer, säger SKAP:s ordförande Alfons Karabuda.

UNGDOMSFÖRBUNDENS SYN PÅ KULTUREN
På tisdagens utfrågning av de politiska ungdomsförbunden var nyheterna få. De flesta trycker på vikten av entreprenörskap och företagande bland enskilda kulturskapare och att marknadskrafterna är nyckeln till finansieringen av kulturen.

– Det är svårt att förstå hur vissa av förbunden menar att kulturskapare ska kunna vara företagare om man samtidigt vill begränsa upphovsrätten och därmed möjligheterna att faktiskt kunna ta betalt för sitt arbete, säger Alfons Karabuda.

 

Längst går Liberala Ungdomsförbundet, som vill att offentliga anslag och upphovsrätt ska ersättas med en ”mecenatkultur” och Centerns ungdomsförbund, som tycker att den viktigaste kulturpolitiska frågan just nu är att begränsa upphovsrätten.

– Det är tydligt att vi har ett arbete att göra här. Vid sidan av KDU har ungdomsförbunden inte förstått att det är de som är bakåtsträvare i den här frågan. EU-kommissionen ser alltmer i arbetet med en reform av upphovsrätten att det är den som är smörjmedlet i den digitala ekonomin, FN arbetar för att den europeiska varianten av upphovsrätt med både ekonomisk och ideell rätt ska ta fäste på andra håll i världen och då vill de svenska ungdomsförbunden nedmontera upphovsrätten.

I frågan om estetiska ämnens plats i skolan var åsikterna splittrade. Ungdomsförbunden tycker olika om behovet av att återinrätta estetiska ämnen som obligatoriska ämnen på gymnasiet, medan alla var eniga om att fokus bör läggas på kulturens närvaro i grundskolan.

– Estetiska ämnens roll i skolan är viktigt. Jag är glad att ungdomsförbunden trycker på deras betydelse, även i de lägre åldrarna, kommenterar Alfons Karabuda.

YTTRANDEFRIHET OCH INTEGRITET
Hur går yttrandefrihet och integritet ihop? Den frågeställningen diskuterade forskarna Folke Tersman och Iain Cameron tillsammans med politikerna Maria Ferm (MP), Morgan Johansson (S) och Johan Pehrson (FP). Utgångspunkten var det ökade behovet av personlig integritet till följd av internet och hur balansen mellan yttrandefrihet och integritet bör se ut. Frågor som diskuterades var till exempel personlig integritet vid datalagring, hur långtgående övervakning som krävs och kan förvaras för brottsbekämpning på nätet och vilken typ av tillsyn och insyn som behövs i polisens, Säpos och FRA:s verksamheter när alltmer av våra liv levs även på internet.

DET FRIA ORDETS HUS I ALMEDALEN
Det fria ordets hus ligger i Växjö, men under Almedalsveckan flyttade det till Visby. Dit inbjöds SKAP mot bakgrund av det fristadsarbete och FN-arbete om konstnärliga rättigheter. Värd var Växjö kommun, som arbetar med SKAP för att bli fristad även för musikskapare, Linnéuniversitetet och talade gjorde fristadsförfattaren Nasrin Madani.

– Jag är glad över att få vara med här och glad över att höra Nasrins tal, som hon också höll i Växjö på nationaldagen. Hon förkroppsligar betydelsen av fristäder för kulturskapare och hennes historia visar också att ett arbete för fristäder för kulturskapare inte bara är ett arbete för att skydda individen utan också för att skydda den demokratiska processen, säger Alfons Karabuda.

Se hela utfrågningen av ungdomsförbunden här >>

Läs mer om SKAP:s yttrandefrihetsarbete >>

Läs mer om SKAP i Almedalen på SKAP.se senare i veckan!