Meet the Authors: Musikskapare möter EU:s beslutsfattare

Europeiska upphovspersoner och deras upphovsrättssällskap möter nyckelpersoner bland EU:s beslutsfattare för att diskutera framtiden. Arrangerar gör upphovsrättsorganisationernas paraplyorganisation GESAC och de europeiska musikskaparnas organisation ECSA.

SKAP:s ordförande Alfons Karabuda, som också är ordförande i ECSA, representerar båda dessa organisationer och leder en av konferensens paneler. Meet the Authors hålls i Bryssel 24 september.

Läs mer på Meet the Authors webbplats >>

Publicerad: 
21 september, 2014