SKAP:s jazzkompositionspris till Erik Hellqvist och Marcus Moberg

SKAP:s jazzkompositionspris 2014 går till Erik Hellqvist och Marcus Moberg. Överlämningen skedde under Jazzfinalen på Fasching i Stockholm 13 september.

På Jazzfinalen, som i år arrangerades av Svensk Jazz för sjuttonde gången, visade åtta unga svenska jazzgrupper upp sig på ett välbesökt Fasching. På plats fanns SKAP:s styrelseledamöter Alexandra Nilsson och Elise Einarsdotter som överlämnade SKAP:s jazzkompositionspris 2014 till bandet Herbie, det vill säga Erik Hellqvist och Marcus Moberg.Foto: Fredrik Norén.
 

Motivering:
För sin öppna musik med fullödig klangbild. Smakfullt orkestrerad och sammanvävd i ett genrelöst land.

Publicerad: 
17 september, 2014
Publicerad i: 
Stipendier och priser