Sök stöd och bidrag!

Det finns en mängd stöd, bidrag och stipendier att söka för dig som är musikskapare. De flesta myndigheter och andra som ger stöd och bidrag vill se fler ansökningar - inte minst från de musikområden SKAP:s medlemmar är verksamma inom. Ett grundtips är därför att faktiskt söka!

medlemssidorna på SKAP.se kan du läsa mer om att söka stöd, bidrag och stipendier. I kalendariet finner du stöd/bidrag att söka, liksom i medlemsbrevet varje fredag!

Publicerad: 
4 november, 2014
Publicerad i: 
Medlemsservice