Framtidens Musikpris för ett rikt framtida musikliv

"Välförtjänt uppmärksamhet till pedagoger, organisationer, ensembler samt barn och unga som tar egna initiativ". Det är det uttalade syftet med Framtidens Musikpris, som SKAP stöttar.

Framtidens Musikpris tilldelas dem som i dag skapar möjligheter för ett rikt framtida musikliv: pedagoger, organisationer, ensembler samt barn och unga som tar egna initiativ. På prisets webbplats kan allmänheten fram till den 12 april nominera mottagare, som sedan utses av en jury. Vinnarna presenteras på Swedish Music Hall of Fame på Djurgården i Stockholm den 19 augusti.

Framtidens Musikpris ska lyfta fram de bakomliggande faktorer, personer och organisationer som möjliggör bredden och spetskompetensen inom svenskt musikliv, det som ibland kallas det svenska musikundret. Pristagare utses i tre kategorier: "Enastående pedagogisk gärning", "Bästa ungdomsinitiativ", och "Nyskapande innovativt projekt".

– Framtidens Musikpris vill belysa behovet av satsningar på musikskapande i tidigt skede hos barn och unga, och dessutom belöna de eldsjälar som gör det möjligt. Det är ett initiativ som SKAP gärna ställer sig bakom, säger SKAP:s ordförande Alfons Karabuda.

SKAP stöttar Framtidens Musikpris genom ett finansiellt bidrag och representation i juryn. I juryn finns vid sidan av SKAP också representanter från bland andra RUM, SMoK, Swedish Music Hall of Fame, Musikförläggarna, Statens Musikverk och Spotify. Arrangör är Riksförbundet Unga Musikanter, RUM.

Läs mer om Framtidens Musikpris >>

Publicerad: 
10 februari, 2015