En vårfest blir flera musikmanifestationer

SKAP:s vårfest har med tiden vuxit från ett rent medlemsarrangemang till en händelse som berör alla som intresserar sig för musik och musikskapande. Nu är tiden mogen för förnyelse – SKAP:s vårfest ersätts av flera musikmanifestationer på flera platser i landet.   

– Med vårfesten har SKAP med framgång lyft fram svensk musik och svenska musikskapare under många år. Vi var många som upplevde förra årets vårfest som näst intill perfekt. Det är ett bra utgångsläge att med den erfarenheten söka nya utmaningar, och då med ännu mer fokus på själva musiken, säger SKAP:s ordförande Alfons Karabuda.

SKAP:s styrelse har diskuterat möjligheterna att manifestera musik och musikskapande på andra sätt än just under en vårmiddag. Samtidigt har SKAP inom ramen för årets fokusområde SKAP 2025 dragit igång ett omfattande arbete att se över hur föreningen ska se ut i framtiden. En slutsats har blivit att det är dags att hitta nya former att fira musikskapandet i Sverige och att sprida ut detta över året och på fler platser i landet.  

Ytterligare en bidragande orsak att flytta vårevenemanget är det alltmer tilltagande musikfestligheter som äger rum under samma tidsperiod. Polar Music Prize är flyttat till 8-9 juni och Denniz Pop Awards, som SKAP stödjer, går i år av stapeln den 11 juni.

– Vi kommer att fortsätta manifestera musikens värde och att lyfta fram musikskaparna alltmer. Men man får inte heller glömma att vårfesten varit en uppskattad medlemstradition. Därför kommer vi också att satsa mer på medlemsaktiviteter runt om i landet, avslutar Alfons Karabuda.

Publicerad: 
17 mars, 2015