SKAP debatterar digital ersättning och en jämställd historieskrivning

SKAP skriver i dagarna både i Music Week och Dagens Arena på debattplats om ersättningar från digitala musiktjänster och om en jämställd historieskrivning.

Inför SKAP:s aktörsmöte om en hållbar utveckling för digitala musiktjänster den 16 februari ombads SKAP:s ordförande Alfons Karabuda skriva en artikel för Music Week. Under rubriken "Time to bring balance to music's value chain" utvecklade Karabuda SKAP:s syn på hur branschen måste gå samman för att garantera en famtida mångfald i musikutbudet:

"We now have a window of opportunity to achieve change in the long-term direction we need, looking out for music creators, artists and music lovers while at the same time providing for innovators, entrepreneurs and their business. Let us take advantage of this unique situation and form the music landscape of tomorrow together – for a future of true diversity in music."

I fredagens utgåva av Dagens Arena skriver Alfons Karabuda tillsammans med SKAPELSENs Lina Thomsgård, Sara Martinsson och Rebecka Hedström om en jämställd historieskrivning:  

"Vad vi kan vara helt säkra på är att den musik som skrivs i dag är historia i morgon. Nu är vår önskan att hela Sveriges musikliv ska samlas kring en gemensam målbild av hur den historien ska se ut. Och att fler aktörer ska våga ta tag i historieskrivningen i sina branscher, för en annan framtid inte bara i musiken utan för samhället i stort."

LÄS ARTIKLARNA HÄR
Music Week: Time to bring balance to music's value chain >>
Dagens Arena: En jämställd historieskrivning är möjlig! >>