SKAP:s årsredovisning 2014 är här

SKAP:s årsredovisning för 2014 är här. I den kan du läsa allt om SKAP:s påverkansarbete, förvaltning av Stim och medlemsservice under förra året.

SKAP:s årsredovisning ger dig en god bild av verksamheten under året. I den läser du också om de utmaningar SKAP och Sveriges musikskapare står inför. Inte minst får du en god bild av föreningens ekonomi. Som en följd av att frågan om transparens i intresseorganisationer vid flera tillfällen uppkommit under 2014 har den ekonomiska informationen från och med SKAP:s årsredovisning 2014 fördjupats på ett antal områden.