Välkommen till SKAP:s årsstämma 2015!

I fredags skickades kallelsen till årsstämman den 23 mars ut, vilket innebär att den når medlemmarna i början av denna vecka. Idag har också en digital version av kallelsen skickats ut.

Vid årsstämman väljs styrelsen, inkomna motioner behandlas och SKAP:s verksamhet diskuteras. Efter stämman bjuds medlemmarna på en enklare middag.

Du som inte bor i Stockholmsområdet har möjlighet till resebidrag för att närvara på stämman. Kom och gör din röst hörd och passa på att träffa andra medlemmar!

TID: Måndag 23 mars kl. 17.30
PLATS: Stacken, Nalen, Regeringsgatan 74 (ingång till Stacken från David Bagares gata)

SÅ ANMÄLER DU DIG
Anmäl din närvaro senast 18 mars till info [at] skap.se. Meddela om du utöver själva stämman också vill delta i middagen, och ange om du har allergier.  

MÖTESHANDLINGAR
Möteshandlingarna har skickats per post till alla medlemmar, men kan också hämtas i PDF-format – se information i dagens mejlutskick om hur du går tillväga.

RESEBIDRAG
Resebidrag om max 1 200:- ges för medlemmar som bor utanför Stockholms län.
Mer information och blankett för ansökan om resebidrag >>

Frågor och funderingar? Kontakta kansliet!

Välkommen!

Publicerad: 
9 mars, 2015
Publicerad i: 
Medlemsservice