Mångfaldskonventionen tio år

I år fyller Unescos mångfaldskonvention tio år. Det firar Svenska Unescorådet, Riksteatern och Kulturrådet med en heldagskonferens på Rosenbad idag. FN har utlyst 21 maj till dagen för kulturell mångfald, dialog och utveckling.

Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar fyller tio år. Idag firas det med en heldag som inspirerar till förändring.

”Vi vill ta detta tillfälle i akt för att sätta ljuset på mångfaldskonventionen och mångfalden, eller bristen på densamma, i våra nationella, regionala och lokala kulturinstitutioners mötesplatser, på våra konstnärliga högskolor och våra kulturmyndigheter”, skriver Kulturrådet om arragemanget.

SKAP:s ordförande Alfons Karabuda är ledamot i Svenska Unescorådets kulturutskott:

– Det är viktigt att uppmärksamma mångfaldskonventionen och det gör vi idag. Mot bakgrund av den pågående reformen av upphovsrätten är det också viktigt påminna om hur upphovsrätten kan stärka den mångfald av kulturyttringar som konventionen värnar. Allt fler samhällsaktörer kommer till insikt om upphovsrättens betydelse för enskilda kulturskapare, för den digitala värdekedja dessa kulturskapare är upphov till och för den kulturella mångfalden. Jag vill se en politik som tar vara på den potentialen och som inte bara tillåter, utan underlättar för kulturen att fortsätta vara en kraft som bygger vårt samhälle, säger Alfons Karabuda.

Konferensen livesänds och går att se i efterhand på Kulturrådets webbplats.

Program och mer information här >>

Publicerad: 
21 maj, 2015