Stim: Ansvarsfrihet styrks för Stims styrelse

I går höll Stim stämma i Stockholm. På grund av ett misstag av mötesordföranden uppfattade stämman att fyra styrelseledamöter nekats ansvarsfrihet. Så är inte fallet. Stim har därför idag gått ut med information om det inträffade.

Läs Stims information här >>

Publicerad: 
27 maj, 2015
Publicerad i: 
STIM