SKAP deltar i Digital Assembly Riga 2015

Den digitala inre marknaden inom EU är ämnet för Digital Assembly Riga 2015 som pågår 17-18 juni. Europas musikskapare företräds av SKAP:s och ECSA:s ordförande Alfons Karabuda.

Just nu reformeras upphovsrätten inom EU med målsättningen att skapa en digital inre marknad för kultur. SKAP arbetar genom sitt ordförandeskap i ECSA för att svenska och europeiska upphovspersoners villkor och musikskapares plats som kärna i den digitala värdekedjan ska stå i centrum när regelverken för den nya marknaden slås fast.

– Schyssta villkor för musikskapare ska vara en självklarhet. Det är vi som skapar musik som står för både ”råvaran” och det värde som till exempel digitala musiktjänster gör sina affärer på, säger Alfons Karabuda.

Bland övriga medverkande märks en rad digitala tjänster och internetleverantörer, till exempel Netflix, Sky och Deutsche Telekom.

– Tjänsterna och internetleverantörerna har ofta ett kortsiktigt perspektiv och vill maximera sin vinst här och nu. Då ser de upphovsrätten som ett problem. De borde istället se till hur vi med upphovsrättens hjälp säkrar en långsiktigt hållbar utveckling för alla delar av den digitala värdekedjan. Det är det jag vill att Günther Oettinger, kommissionär med ansvar för den digitala agendan, ska ta med sig från dessa konferensdagar, säger Alfons Karabuda.

SKAP deltar i hela tvådagarsprogrammet och Alfons Karabuda medverkar också i panelsamtalet "A Digital Single Market for Creative Content – Business Perspectives".

Mer om Digital Assembly 2015 här >>

Foto: Edmunds Brencis

Publicerad: 
18 juni, 2015