Nordiskt samarbetsmöte i Reykjavik

Idag reser delar av SKAP:s styrelse till Reykjavik för att delta i NPU:s kongress.

Med NPU vill de nordiska musikskaparorganisationerna dra nytta av samarbete i gemensamma frågor. Inte minst har det visat sig framgångsrikt i förhållande till EU-arbetet i ECSA, där de nordiska länderna genom NPU kan samordna sig. NPU-kongressen blir därför föreberedande möte inför ECSA:s kongress i månadskiftet september/oktober.

Ämnen på agendan är bland annat EU-reformen av upphovsrätten, implementeringen av direktivet för upphovsrättssällskap och hur vi kan lära oss av varandra när det gäller det medlemsnära arbetet med till exempel utbildning och rådgivning.

Deltar från SKAP:s styrelse gör Elise Einarsdotter, Douglas Carr, Dan Bornemark och Alfons Karabuda. Från SKAP:s kansli deltar Anders Lidén, som i nästa medlemsbrev rapporterar från NPU.

Publicerad: 
21 augusti, 2015