SKAP träffade unga kompositörer i Piteå

I samband med SKAP:s styrelses strategimöte 21-22 september arrangerades ett informationsmöte på Studio Acusticum i Piteå. Där deltog SKAP-medlemmar, representanter för Musikerförbundet samt lärare och studenter från Musikhögskolan i Piteå. 

Informationsträffen syftade till att presentera SKAP:s arbete för upphovsrätt och villkor för skapande för upphovspersoner som ännu inte kommit ut i yrkeslivet. Detta som en del av en bredare satsning på att nå yngre generationer upphovspersoner med kompetenshöjande information om upphovsrätt och avtalsfrågor. 
 
- Hur förbättrar vi förutsättningarna för yrkesmässigt skapande? Genom att se till att de kompositörer och textförfattare som ännu inte är yrkesverksamma är medvetna om vad de har för rättigheter redan innan de tar sina första uppdrag. Genom att stärka dem som inte är SKAP-medlemmar stärker vi också medlemskåren, säger Alfons Karabuda.

Publicerad: 
25 september, 2015