ECSA stärker leden inför rundabordssamtal i USA

Denna vecka har ECSA haft generalförsamling i London. Ett centralt ämne på agendan var hållbara digitala musiktjänster.

SKAP och ECSA har bjudit in representanter för nordamerikanska musikskaparorganisationer, upphovsrättssällskap, lagstiftaren och musikbranschen till rundabordssamtal i Washington och New York 18-20 november. Syftet är att ta det europeiska arbetet vidare till en global nivå, och att sammanföra de nordamerikanska och europeiska diskurserna om framtidens upphovsrätt.

– Det gläder mig att se att alla ECSA:s medlemsländer står enade och stärkta inför höstens rundabordssamtal. Det är viktigt att upphovspersonens centrala roll framhålls nu när upphovsrätten ses över både i Nordamerika och Europa, säger SKAP:s ordförande Alfons Karabuda, som också är ordförande i ECSA.

Målet med mötena i USA är att ta fram en strategi för att säkerställa en hållbar, långsiktig utveckling för digitala musiktjänster och för utveckling av nya marknader.

Publicerad: 
4 oktober, 2015