Visa for Music lyfter SKAP:s musik- och yttrandefrihetsarbete

Intresset för SKAP:s musik- och yttrandefrihetsarbete är stort – inte minst i regioner där kulturskapare är utsatta. SKAP:s ordförande Alfons Karabuda har bjudits in att tala vid konferensen Visa for Music i Rabat, Marocko, i nästa vecka. 

Visa for Music är Afrikas och Mellanösterns största musikfestival och musikkonferens. Alfons Karabuda är inbjuden att tala om det nordiska samarbetet kring fristäder för musikskapare och om FN-arbetet kring konstnärlig yttrandefrihet, två områden där SKAP varit drivande. Resultatet har blivit att Sverige hittills tagit emot två fristadsmusiker, palestiniern Khaled Harara i Göteborg och egyptiern Ramy Essam i Malmö, och att FN släppt sin första rapport någonsin om konstnärlig yttrandefrihet.

SKAP:s ordförande deltar också i sin roll som styrelseledamot i International Music Council, IMC, i dess generalförsamling som hålls i Rabat i samband med konferensen. IMC, som är grundat av UNESCO, är världens största nätverk för organisationer och institutioner som arbetar med musik. IMC omfattar över 1 000 organisationer i 150 länder och arbetar för människors rätt till musik och musikskapande.

Läs mer om Visa for Music >>
Läs mer om IMC >>

Publicerad: 
6 november, 2015