Årsstämma 2016: Anders Wollbeck ny i SKAP:s styrelse

Måndag den 21 mars hölls SKAP:s årsstämma på Nalen i Stockholm. Stämman avtackade ledamoten Jan-Olof Andersson efter ett långvarigt engagemang i styrelsen, och valde in Anders Wollbeck som ny styrelseledamot.

SKAP:s årsstämma blev precis som föregående år välbesökt. Uppåt hundra medlemmar samlades på Nalen i Stockholm. Innan stämman började formellt höll SKAP-medlemmen Magnus Funemyr en presentation av SKAP:s gemensamma projekt med Kulturskolerådet för låtskrivande i Kulturskolan. Vidare presenterade SKAP:s administrativa chef Mårten Karlsson hur det gått i några av de medlemsfall SKAP hanterat under året, och SKAP:s ordförande Alfons Karabuda berättade om arbetet med rättvisa kontrakt mot EU-kommissionen.

Styrelseledamöterna Elise Einarsdotter, Karina Kampe, Alexandra Nilsson och Anna Wedin fick förnyat förtroende av stämman. Anders Wollbeck valdes in som ny ledamot.

Anders Wollbeck har arbetat som kompositör, arrangör och producent sedan 1989. Han har sedan ett år tillbaka varit suppleant i Stims styrelse på uppdrag av SKAP och sitter utöver detta i styrelsen för föreningen Unisong.

Till valberedningen valdes Christopher Dominique, Thomas Lindahl och Maria Lithell Flyg. Valberedningen består av fem medlemmar, varav tre tillsätts av stämman och två av styrelsen. Styrelsens tillsättning sker vid nästa styrelsemöte.

Stämman avslutades med middag för de närvarande medlemmarna.

Anders Wollbeck ny ledamot i SKAP:s styrelse.
Foto: Mattias Lindblom

Publicerad: 
22 mars, 2016
Publicerad i: 
Medlemsservice

Ladda ned SKAP:s årsredovisning här:

Årsredovisning 2015

I SKAP:s årsredovisning finner du all information om SKAP:s påverkansarbete, förvaltning av Stim och medlemsverksamhet under året. Årsredovisningen går att ladda ned direkt, eller kan beställas som trycksak från kansliet på info [at] skap.se.

SKAP:s årsredovisning 2015